Miliony Głosów Nadziei

Czy dołączysz swój głos do wsparcia dla chrześcijan w Syrii i Iraku?

Hope for the Middle East

Ze względu na lata wojny i niepokoju, społeczności w tych krajach doświadczają ogromnego cierpienia. Uważamy, że życie (jednostki) oraz wolność i środki do życia wszystkich ludzi w Iraku i Syrii powinny być zagwarantowane i chronione. Także jeśli chodzi o chrześcijan.

W obydwu tych krajach chrześcijanie odgrywają ważne role społeczne już od prawie 2000 lat i z oddaniem służą jako źródło nadziei i pocieszenia na przyszłość. Spotykają się jednak z wycelowaną w nich przemocą i prześladowaniem. Pomimo tego, oczekują przyszłości swoich krajów i pragną być jej częścią.

Nie możemy stać biernie, podczas gdy chrześcijanie na Bliskim Wschodzie stają wobec bezprecedensowego zagrożenia. Musimy dać im nadzieję.

Czy chcesz włączyć się w dzieło zebrania Miliona Głosów Nadziei w modlitwie i poparciu dla chrześcijan w Syrii i Iraku? Musimy powiedzieć światu, jak najgłośniej się da, o tym, co potrzeba zrobić, aby zagwarantować prawdziwą przyszłość chrześcijanom w tych krajach. Dołącz swój głos i miej wpływ!

Pytania i odpowiedzi dot. petycji

Dlaczego powinienem podpisać?
Obywatele świata i politycy na całym świecie zadają pytanie, czy chrześcijanie na Bliskim Wschodzie mają przed sobą jakąś przyszłość? Odpowiedzią musi być głośne „tak”!

Wielu osobom nie mieści się w głowach, jak byłoby to możliwe. Jednak syryjscy i irakijscy chrześcijanie powiedzieli nam wyraźnie, co potrzeba zrobić, aby zapewnić im przyszłość w ich własnych krajach. Jest rzeczą niezbędną, aby świat usłyszał ich głosy, a ich przyszłość została zagwarantowana. Ta globalna petycja jest praktycznym sposobem dołączenia w modlitwie i działaniu wspierającym chrześcijan w Syrii i Iraku w czasie, gdy tego najbardziej potrzebują.

Co stanie się z petycją?
Zespół Open Doors wraz z partnerami przedstawi petycję nowemu Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych w grudniu 2017 r. To osoba, która ma wgląd we wszystkie przedstawione sprawy. Jeśli uda nam się umieścić petycję w porządku obrad na początku urzędowania Sekretarza, uzyskamy możliwość wywarcia dużego wpływu. Dodatkowo, od teraz do grudnia 2017 r., współpracownicy i partnerzy na całym świecie będą przedstawiać naszą sprawę różnym osobistościom i organizacjom, które mają bezpośredni wpływ na którykolwiek z aspektów naszej kampanii i mogą dokonać rzeczywistych zmian w tych krajach.

Dlaczego teraz?
W 2013 r. ponad 300 tys. osób na całym świecie podpisało petycję „Ocalić Syrię” wzywającą Narody Zjednoczone do uznania, że to właśnie chrześcijanie byli wyjątkowo narażeni na niebezpieczeństwo w trakcie kryzysu syryjskiego. Dzięki tej petycji osoby na wysokich stanowiskach dowiedziały się, że chrześcijanie w Syrii i Iraku cierpią. Niestety nikt nie wie, jak wspierać chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Chrześcijanie z Syrii i Iraku mówią nam, że będą mogli zostać w swoich krajach, jeśli zostaną poczynione pewne zmiany. Musimy działać natychmiast, aby powiadomić świat najgłośniej jak się da, jakie zmiany są konieczne, aby chrześcijanie mogli mieć nadzieję na przyszłość w swoich krajach oraz mogli w dalszym ciągu mieć wkład w budowanie swoich społeczeństw.

Czy to wywrze jakiś wpływ?
W 2010 r. ponad 428 000 osób podpisało petycję „Prawo do Wiary”, której celem było zebranie głosów przeciwko rezolucji ONZ o „zniesławieniu religii”. W 2011 r. kampania ta uzyskała znacznie mniejsze poparcie, a wniosek nie został ponownie złożony od roku 2012.

W 2013 r. ponad 300 000 osób z całego świata podpisało petycję „Ocalić Syrię”, wzywającą ONZ do uznania, że chrześcijanie należą do szczególnie narażonej na ryzyko grupy syryjskiego kryzysu. Dzięki akcji „Ocalić Syrię” osoby pracujące na najwyższym szczeblu dowiedziały się, że chrześcijanie w Syrii i Iraku cierpią, a fakt ten stał się powszechnie znany.

Kampanie uczą, że wstawiennictwo może wiele zmienić. Dzięki Twojemu wsparciu, nasz głos stanie się bardziej słyszalny, kiedy staniemy przed tymi, którzy mają władzę i wpływ na wydanie zaleceń dot. naszej kampanii. Najważniejsze jest jednak to, że choć zwracamy się do polityków, mamy orędownika w niebie – modlitwa oraz wstawiennictwo stanowią potężną kombinację.

W jaki sposób zostały sformułowane żądania zawarte w petycji?
Przeprowadziliśmy szeroko zakrojone konsultacje z chrześcijanami w Syrii i Iraku, w okresie między wrześniem 2015 i marcem 2016 r. Pomogły nam one zrozumieć, jak chrześcijanie na Bliskim Wschodzie widzą swoją rolę w społeczeństwie oraz zdefiniować ich potrzeby, abyśmy mogli ich lepiej wspierać. Rekomendacje, będące wynikiem konsultacji, zostały podzielone na trzy kategorie, które pomogły nam sformułować treść oraz żądania stawiane w petycji.